Skip to main content

Lysol zabíja vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19

Lysol zabíja vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19

Počiatky

Dňa 11. februára 2020 Svetová zdravotnícka organizácia prvýkrát použila oficiálny názov pre chorobu spôsobenú vypuknutím nového koronavírusu v roku 2019: COVID-19. Samotný vírus bol Medzinárodným výborom pre taxonómiu vírusov označený ako SARS-CoV-2.

Čo je to koronavírus

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie [1] sú koronavírusy (CoV) veľkou skupinou vírusov, ktoré spôsobujú choroby od bežného nachladenia až po vážnejšie choroby, ako je respiračný syndróm na Strednom východe (MERS-CoV) a ťažký akútny respiračný syndróm (SARS-CoV)

Čo je to COVID-19

Nový koronavírus z roku 2019, skôr známy ako 2019-nCoV a teraz známy ako SARS-COV-2, je nový kmeň koronavírusu, ktorý bol prvýkrát identifikovaný počas vyšetrovania ohniska Wuhan, Čína. Je dôležité si uvedomiť, že ľahkosť šírenia vírusu z človeka na človeka sa môže líšiť. Niektoré vírusy sú veľmi nákazlivé, zatiaľ čo iné sa prenášajú menej. Prebiehajú vyšetrovania s cieľom pochopiť prenositeľnosť, závažnosť a ďalšie charakteristiky spojené s novým koronavírusom. Isté však je, že dochádza k rýchlemu šíreniu z jedného človeka na druhého [1].

Príznaky COVID-19

COVID-19 sa môže prejaviť:
 

 • horúčkou alebo zimnicou
 • kašľom
 • bolesťou hlavy
 • neobvyklou únavou
 • náhlou stratou čuchu (bez zapchatia nosa), vymiznutím chuti alebo hnačkou
 • vo vážnejších formách: dýchacími ťažkosťami, ktoré môžu viesť k hospitalizácii na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo dokonca k smrti.


Inkubačná doba (čas medzi kontamináciou a výskytom prvých príznakov) COVID-19 sa predpokladá všeobecne 3 až 5 dní, ale môže trvať až do 14 dní [2].

Ako sa koronavírus šíri

Prenáša sa:
 

 • kvapôčkami: kašlaním, kýchaním alebo blízkym kontaktom pri absencii ochranných opatrení (fyzická vzdialenosť, bariéra, nosenie rúška či respirátora). Znečistené kvapôčky vdychuje zdravý človek a vyvolávajú ochorenie
 • priamym fyzickým kontaktom (potrasenie rúk, objatie, bozk atď.) medzi prenášačom a zdravým človekom. Vírus sa potom prenáša na zdravého človeka, keď si priloží ruky k ústam.
 • nepriamym kontaktom, infikovanými predmetmi alebo povrchmi kontaminovanými prenášačom. Vírus sa potom prenáša na zdravého človeka, ktorý s týmito predmety manipuluje, keď si priloží ruky k ústam.
   

Najlepšia ochrana: ochranné pomôcky a fyzické dištančné opatrenia [3].

Ako sa chrániť pred koronavírusmi

Najlepší spôsob, ako sa chrániť, je vyhnúť sa vystaveniu vírusu. Preto:
 

 • Často si umývajte ruky mydlom a vodou najmenej 20 sekúnd, zvlášť po tom, čo ste na verejnom mieste, alebo po smrkaní, kašlaní alebo kýchaní. Ak nemáte mydlo a vodu, použite dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • Nedotýkajte sa očí, nosa a úst neumytými rukami.
 • Ak ste v blízkosti iných ľudí, zakryte si ústa a nos rúškom, respirátorom alebo tvárovým štítom.
 • Udržujte sociálny odstup (aspoň jeden meter) medzi sebou a ľuďmi, ktorí s vami vo vašej domácnosti nežijú.
 • Vyvarujte sa blízkeho kontaktu s chorými ľuďmi, a to ani doma.
 • Ak máte príznaky, ako je horúčka, kašeľ alebo ťažkosti s dýchaním, vyhľadajte lekársku pomoc podľa pokynov ministerstva zdravotníctva.
 • Riaďte sa hygienickými zásadami pri kašli a kýchaní, aby ste zabránili šíreniu choroboplodných zárodkov na iných ľudí, t. j. kašlite do lakťa, nie do ruky, a kýchajte do vreckovky, aby sa minimalizoval prenos choroboplodných zárodkov pri kontakte s rukami. Použité vreckovky okamžite vyhoďte a riadne si umyte ruky čistou vodou a mydlom.
   

Denne pravidelne čistite a dezinfikujte často používané predmety a povrchy. To zahŕňa stoly, kľučky, vypínače svetiel, linky, držadlá, stoly, telefóny, klávesnice, toalety, kohútiky a drezy.
 

Rovnako ako pri všetkých infekčných chorobách môže pri kontrole ich šírenia hrať rolu správna hygiena. Najdôležitejším odporúčaním v oblasti verejného zdravia však je, aby ľudia šli do najbližšieho zdravotného strediska, ak sa u nich objavia príznaky naznačujúce prítomnosť nového koronavírusu. Skôr ako sa do ordinácie vydáte, lekárovi zavolajte a dajte mu vedieť o svojich príznakoch. Poskytne vám pokyny, ako podstúpiť liečbu bez toho, aby ste ostatných vystavili svojej chorobe. Navštívte stránky Ministerstva zdravotníctva, kde sa dozviete viac o tom, čo robiť, ak ste chorí [4].

Nesprávne použitie dezinfekčných prostriedkov

Dostali sme otázku, či môže byť interné podávanie dezinfekčných prostriedkov účinnou liečbou proti koronavírusu (SARS-CoV-2).
 

Ako svetový líder v oblasti zdravotníckych a hygienických výrobkov si musíme byť istí, že naše dezinfekčné výrobky by sa za žiadnych okolností nemali podávať do ľudského tela (injekciou, požitím alebo iným spôsobom). Rovnako ako pri všetkých produktoch, aj naše dezinfekčné a hygienické výrobky by sa mali používať iba na zamýšľaný účel a v súlade s pokynmi na použitie. Vždy si, prosím, prečítajte informácie na etikete a bezpečnostné informácie [4].

Likviduje Lysol vírus SARS-CoV-2 (COVID-19)?

Produkty Lysol boli testované podľa štandardnej metodológie na účinnosť proti vírusu SARS-CoV-2. 

 

Ďalšie informácie nájdete na stránkach ministerstva zdravotníctva (https://koronavirus.mzcr.cz/).

[1] https://www.who.int/health-topics/coronavirus

[2] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/symptoms.html

[3] https://www.cdc.gov/coronavirus/about/transmission.html

[4] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html